OFERTA DLA FIRM

12wqw

FILMY KORPORACYJNE I WIZERUNKOWE

materiał prezentowany na: targach, kongresach czy też stronach internetowych firm. Filmowa wizytówka pokazuje walory, osiągane wyniki oraz innowacyjność firmy.

FILMY INSTRUKTAŻOWE I SZKOLENIOWE

materiał filmowy jest znacznie łatwiejszy w odbiorze i szybciej przyswajalny niż treść zawarta w broszurach lub instrukcjach obsługi.

FILMY REKLAMOWE I PROMOCYJNE

są ukierunkowane na osiągnięcie zamierzonych celów w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta. To możliwość dotarcia do ogromnej liczby klientów i zwiększenia rozpoznawalności firmy.


linia2
linia2
linia2

VIDEORELACJE

z firmowego wydarzenia, eventu czy szkolenia może być jednym z elementów promocji przedsiębiorstwa. Utrwalenie ich w postaci filmu to pamiątka i element integrujący pracowników.

FILMY DO KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

prezentują strukturę organizacji, treści szkoleniowe lub ułatwiają przekaz treści nieformalnych takich jak życzenia świąteczne, akcje charytatywne czy też wydarzenia kulturalne firmy.

FILMY EMPLOYER – BRANDINGOWE

budują pozytywny wizerunek firmy, w którym obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery.

linia2
linia2
linia2